Connect with us

Date publice

Rezultate Concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Compartimentului Contabil-sef

REZULTATE FINALE 

REZULTATE PROBA SCRISA

Rezultate concurs selectie 

ANUNŢ

In ziua de 12.11.2021, orele 11.00, la sediul Fotbal Club Arges, se organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Compartimentului Contabil-sef:

– 1 post Contabil-sef –

CONDITII DE PARTICIPARE:

 • –  Studii superioare financiar-contabile de lunga durata;
 • –  vechime in munca minim 10 ani;
 • –  vechime in specialitate (contabilitate) minim 5 ani ;
 • –  sa nu fi fost concediat conform art. 61 din Legea nr.53/2003;
 • –  sa nu fi suferit condamnari care sa-l faca incompatibil cu functia (meseria) ocupata.

  La inscriere candidatii vor depune urmatoarele documente:

 • –  cerere de participare la concurs;
 • –  originale si copie xerox acte studii, carnet de munca/adeverinta vechime in munca, acte de identitate;
 • –  recomandare de la ultimul loc de munca;
 • –  curriculum vitae;
 • –  adeverinta medicala;
 • –  cazier judiciar.Concursul constă în probă scrisă (12.11.2021) şi interviu (19.11.2021).

  BIBLIOGRAFIE :

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

– Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia – Cap. I-VI;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile
– Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

– Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice;
– Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

– Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
– H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare;

– H.C.L. nr.405/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Fotbal Club Arges *

– OMFP 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug

– Codul Administrativ;

– Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
– H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificarile si completarile ulterioare;

– H.C.L. nr.405/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Fotbal Club Arges *

NOTA

ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este data 05.11.2021, ora 14.00

 • dosarele se depun la Secretariatul Fotbal Club Arges

– * H.C.L. nr.405/2010 cu modificarile si completarile ulterioare – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Fotbal Club Arges se poate obtine prin solicitare la adresa de e-mail scmpitesti@gmail.com

Mai multe informatii si calendarul concursului aici 

Următorul meci BASCHET

Următorul meci VOLEI

Advertisement
Advertisement

Stiri

Mai multe despre Date publice

Follow by Email
Twitter
Instagram
WhatsApp